Mule introducerar modul för Batch-hantering

Mule har länge varit en fantastisk produkt för att bygga upp integrationslösningar baserade på meddelande-principen. Framför allt har web services i ett SOA-sammanhang varit klockrent.   Batch-integrationer i Mule tidigare De flesta lite större företag har inte en nyskriven SOA-miljö eller fina interna API:er baserade på moderna protokoll. Nej de äldre legacy-systemen jobbar med batchöverföringar.[…]