Mule introducerar modul för Batch-hantering

Mule har länge varit en fantastisk produkt för att bygga upp integrationslösningar baserade på meddelande-principen. Framför allt har web services i ett SOA-sammanhang varit klockrent.   Batch-integrationer i Mule tidigare De flesta lite större företag har inte en nyskriven SOA-miljö eller fina interna API:er baserade på moderna protokoll. Nej de äldre legacy-systemen jobbar med batchöverföringar.[…]

Stora batchjobb i Alfresco

Ibland uppstår behov att processa en större mängd noder i Alfresco. Till exempel att en viss operation behöver utföras på 20.000 noder. Alfresco använder Lucene i botten och ovanpå det ligger ett säkerhetslager. Resultatet blir att sannolikheten att diverse timeouter slår till och ställer till med problem är stor. Nedan följer några anteckningar jag gjort[…]