Enabling External Header Authentication in Alfresco 5.0

A common scenario is to use Alfresco as a backend for managing content. Other applications access Alfresco using the REST API. In this setup, another system has already authenticated the user and all requests are passed through this ”proxy”. If this is the case, Alfresco has an out-of-the-box solution. The ”External Authentication Subsystem”. Step one[…]

share-config-custom.xml when developing Alfresco Share modules (amp or jar)

Configuration of the Alfresco Share application is done in a file called share-config-custom.xml. This file is typically located in /alfresco/web-extension/share-config-custom.xml somehere in the classpath. Usually /shared/classes/alfresco/web-extension. However, if you are developing a module, it is nicer if you can distribute share-config-custom.xml with the amp or jar and also make sure it does not conflict with[…]

Stora batchjobb i Alfresco

Ibland uppstår behov att processa en större mängd noder i Alfresco. Till exempel att en viss operation behöver utföras på 20.000 noder. Alfresco använder Lucene i botten och ovanpå det ligger ett säkerhetslager. Resultatet blir att sannolikheten att diverse timeouter slår till och ställer till med problem är stor. Nedan följer några anteckningar jag gjort[…]