Integrera Salesforce CRM med Alfresco

Jag vill tipsa om den utmärkta integrationen till Alfresco som finns på Salesfoce AppExchange. Dokumenthantering för säljorganisationer De flesta företag använder CRM-system som Salesforce för att ge säljarna ett bra systemstöd. Säljaktiviteter ger snabbt upphov till ett stort antal dokument. Det kan vara produktblad, prislistor, offertförfrågningar, offerter, avtal mm. Det är viktigt att ha kontroll[…]

Mule introducerar modul för Batch-hantering

Mule har länge varit en fantastisk produkt för att bygga upp integrationslösningar baserade på meddelande-principen. Framför allt har web services i ett SOA-sammanhang varit klockrent.   Batch-integrationer i Mule tidigare De flesta lite större företag har inte en nyskriven SOA-miljö eller fina interna API:er baserade på moderna protokoll. Nej de äldre legacy-systemen jobbar med batchöverföringar.[…]

Integration: AMQP eller JMS?

När det gäller messaging är det sedan länge JMS som gäller i Java-världen. Men JMS är egentligen bara ett API. Själva protokollet mellan java-applikationen och Message Queue-programvaran har varit proprietärt. T.ex. är det protokollet OpenWire som används av ActiveMQ. Om ActiveMQ ska användas av t.ex. en Ruby-applikation används klientbiblliotek från ActiveMQ och protokollet är nu[…]