Användarvänliga url i Liferay

Användarvänliga url’s är något man ska eftersträva att ha. I liferay sätts url utgångsläge till http://localhost:8080/web/guest/home. Liferay lägger alltså till /web/guest/ i url’n. Det skulle vara trevligt att kunna skriva om url’n till http://www.minsida.se.   Liferay v6 Med version 6 har det blivit mycket enkelt. Gå till startsidan (/web/guest) och välj Manage-> Settings -> Virtual[…]