Integration: AMQP eller JMS?

När det gäller messaging är det sedan länge JMS som gäller i Java-världen. Men JMS är egentligen bara ett API. Själva protokollet mellan java-applikationen och Message Queue-programvaran har varit proprietärt. T.ex. är det protokollet OpenWire som används av ActiveMQ. Om ActiveMQ ska användas av t.ex. en Ruby-applikation används klientbiblliotek från ActiveMQ och protokollet är nu[…]