Användarvänliga url i Liferay

Användarvänliga url’s är något man ska eftersträva att ha. I liferay sätts url utgångsläge till http://localhost:8080/web/guest/home. Liferay lägger alltså till /web/guest/ i url’n.

Det skulle vara trevligt att kunna skriva om url’n till http://www.minsida.se.

 

Liferay v6

Med version 6 har det blivit mycket enkelt. Gå till startsidan (/web/guest) och välj Manage-> Settings -> Virtual host.

Under Public virtual host skriver vi in vårt servernamn (www.minsida.se). Save!

 

Liferay v5

 

Liferay v4

För att åstadkomma detta kan man använda sig av tuckey UrlRewrite.

I filen urlrewrite.xml i katalogen <liferay-portal-home>tomcat-X.X.XwebappsROOTWEB-INF görs följande tillägg

<rule match-type=”regex”>
<from>(.*)/web/guest/(.*)$</from>
<to type=”permanent-redirect”>$1/$2</to>
</rule>

<outbound-rule>
<from>(.*)/web/guest/(.*)$</from>
<to type=”permanent-redirect”>$1/$2</to>
</outbound-rule>