Stora batchjobb i Alfresco

Ibland uppstår behov att processa en större mängd noder i Alfresco. Till exempel att en viss operation behöver utföras på 20.000 noder. Alfresco använder Lucene i botten och ovanpå det ligger ett säkerhetslager. Resultatet blir att sannolikheten att diverse timeouter slår till och ställer till med problem är stor. Nedan följer några anteckningar jag gjort[…]